ΑΡΧΙΚΗΤομείς Έργων

Τομείς Έργων

Δημόσια Έργα

Η εταιρεία μας έχει εκτελέσει επιτυχώς  Δημόσια Έργα του ΥΠΕΧΩΔΕ και διαφόρων Δήμων με αντικείμενα:

Συντήρηση αυτοκινητοδρόμων και παραπλεύρων οδών, ασφαλτοστρώσεις, σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, κατασκευές και καθαρισμούς αγωγών, επoυλώσεις λάκκων, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, επισκευές- συντηρήσεις σχολικών κτιρίων, κατασκευές πεζοδρομίων και πλατειών, διαμορφώσεις χώρων.

Ακόμα, καθαρισμό- συντήρηση και κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής και αγωγών ομβρίων, άμεση επέμβαση και αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στην περιφέρεια Αττικής. 


Ιδιωτικά Έργα

Κατασκευές πολυκατοικιών, ανακατασκευή, αξιοποίηση και εκμετάλλευση κτιρίου 1080τ.μ. στο λιμάνι του Πειραιά.