ΑΡΧΙΚΗΑνθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό
Η εταιρεία μας απασχολεί ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό. Εκτός από εργοδηγούς, χειριστές μηχανημάτων έργων, οδηγούς οχημάτων και εργατοτεχνίτες, απασχολούμε μόνιμα υπαλλήλους λογιστηρίου, γραφείου κίνησης, γραμματείας, βοηθούς γενικών καθηκόντων , μηχανικούς οχημάτων.
 

Επίσης απασχολούμε μόνιμα επιστημονικό προσωπικό : χημικό μηχανικό, πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγο ηλεκτρολόγο, σύμβουλο επιχειρήσεων, Νομικό Σύμβουλο