ΑΡΧΙΚΗΕξοπλισμός-Εγκαταστάσεις

Εξοπλισμός-Εγκαταστάσεις
Στην κατοχή της "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΤΤΕ"  βρίσκεται μεγάλος αριθμός κατασκευαστικού,  μηχανολογικού και άλλου εξοπλισμού. 

Στην εταιρεία ανήκει ιδιωτικός στόλος χωματουργικών μηχανημάτων, ασφαλτικών μηχανημάτων, μικρών και μεγάλων φορτηγών, γερανοφόρων, καλαθοφόρων, εργαλείων κτλ., καθώς και ιδιόκτητος χώρος στάθμευσης και συνεργείο επισκευών.
 
Για την άμεση επικοινωνία όλων των οχημάτων μας μεταξύ τους καθώς και με το Γραφείο Κίνησης και όλα τα τμήματα της εταιρείας, λειτουργεί ιδιωτικό δίκτυο VHF.
 
Ακόμα....