ΑΡΧΙΚΗΠιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Οι επιχειρήσεις μας από το 2007 μέχρι και σήμερα , καινοτόμοι στον κλάδο , τιμώνται ανελλιπώς με τις ακόλουθες πιστοποιήσεις κατ ‘ ISO 9001:2000 και ISO 9001:2008 από την εταιρεία EQA.