ΑΡΧΙΚΗΕταιρικό Προφίλ

Εταιρικό Προφίλ
Η εταιρεία ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ι.Μ.Ε Ε.Π.Ε , η μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου πανελλαδικά , δραστηριοποιείται εδώ και 60 χρόνια στον χώρο της άντλησης και μεταφοράς λυμάτων , αποφράξεων και καθαρισμού αποχετεύσεων οικιών , επαγγελματικών εγκαταστάσεων , εργοστασίων , ιδιωτικών και δημοσίων δικτύων ομβρίων & ακαθάρτων , καθαρισμού , συντήρησης και λειτουργίας βιολογικών σταθμών και γενικά κάθε είδους εργασίας αποχέτευσης , έως και της πιο εξειδικευμένης.
 
Διαθέτει την απαραίτητη στελέχωση , μέσα και τεχνογνωσία ώστε να αναλάβει πλήρως την λειτουργία και συντήρηση βιολογικών καθαρισμό.
 
Η εταιρεία μας εφαρμόζοντας τις νέες διατάξεις και περιβαλλοντικούς Νόμους , αδειοδοτήθηκε με τις ακόλουθες ?δειες Συλλογής και Μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων για τις περιφέρειες Αττικής , Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας.
 
Αττική
  • Αρ. πρωτ. Φ 6873 / 1257 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 04.04.2014 – ΕΥΘΥΜΙΟΥ IME EΠΕ
Στερεά Ελλάδα
  • Αρ. πρωτ. 1144/40819/01.04.2014 – ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΜΕ ΕΠΕ
 
Ταυτόχρονα βρίσκονται σε διαδικασία έκδοσης σχετικών αδειών για όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας.
 
Με τα δεδομένα αυτά και βέβαια τον μεγαλύτερο ιδιόκτητο στόλο οχημάτων Πανελλαδικά , οι εταιρείες μας παρέχουν ολοκληρωμένη και άμεση εξυπηρέτηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές.