ΑΡΧΙΚΗΥπηρεσίες

Υπηρεσίες
  • Eκκενώσεις, μεταφορές λυμάτων (οικιακών , βιομηχανικών και γενικά κάθε είδους εγκατάστασης)

  • Υδροβολές - καθαρισμοί βόθρων με σύγχρονα & πανίσχυρα πιεστικά οχήματα

  • Καθαρισμοί-συντηρήσεις και λειτουργία Βιολογικών Σταθμών

  • Αποφράξεις αποχετεύσεων οικιών , εταιρειών , δημοσίων δικτύων  και δικτύων ΟΤΑ (λυμάτων & ομβρίων)

  • Συντηρήσεις αποχετευτικών δικτύων σε όλα τα ανωτέρω

  • Καθαρισμοί αποχετευτικών δικτύων Δήμων-Κοινοτήτων

  • Πλήρης εξυπηρέτηση Βιομηχανιών

  • Καθαρισμοί αποχετεύσεων πλοίων & μεταφορά αποβλήτων

  • Πλήρης εξυπηρέτηση ξενοδοχειακών μονάδων , κατασκηνώσεων , ιδρυμάτων κ.α

 
Εκτός από την πολυάριθμη και συνεχώς αυξανόμενη πελατεία μας από ιδιώτες (οικίες-πολυκατοικίες), εξυπηρετούμε τις μεγαλύτερες ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις και Οργανισμούς, που μας προτιμούν για την οργάνωσή μας, τη γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση που παρέχουμε, τις λογικές τιμές μας, την εξειδίκευσή μας.
 
Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται σε όλη την Ελλάδα.