Η εταιρεία ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ι.Μ.Ε Ε.Π.Ε , η μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου πανελλαδικά , δραστηριοποιείται εδώ και 60 χρόνια στον χώρο της άντλησης και μεταφοράς λυμάτων , αποφράξεων και καθαρισμού αποχετεύσεων οικιών , επαγγελματικών εγκαταστάσεων , εργοστασίων , ιδιωτικών και δημοσίων δικτύων ομβρίων & ακαθάρτων , καθαρισμού , συντήρησης και λειτουργίας βιολογικών σταθμών και γενικά κάθε είδους εργασίας αποχέτευσης , έως και της πιο εξειδικευμένης.

Διαθέτει την απαραίτητη στελέχωση , μέσα και τεχνογνωσία ώστε να αναλάβει πλήρως την λειτουργία και συντήρηση βιολογικών καθαρισμό. 

Η εταιρεία μας εφαρμόζοντας τις νέες διατάξεις και περιβαλλοντικούς Νόμους , αδειοδοτήθηκε με τις ακόλουθες 'Aδειες Συλλογής και Μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων για τις περιφέρειες Αττικής , Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας.

Περισσότερα...