ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε.
25ης Μαρτίου 24, Χαλάνδρι Αττικής, 12532.

Τηλ.Κέντρο: +30-210-6813808
+30-210-6817738
Fax : +30-210-6816925
Ε-mail: anavath@otenet.gr


ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΤΤΕ

Κολοκοτρώνη 9 τ.κ.15233
(Εμπορικό Κέντρο TOP SHOP 2ος όροφος).

Τηλ.: +30 210.6838589, +30 210.6838590.
Fax: +30 210.6838664
E-mail: anavath@otenet.gr